Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013     VỊNH HOA THỦY TIÊN !

     Thân em trong ngọc trắng ngà
Lá xanh uốn lượn như là Rồng Tiên
     Dáng em xinh đẹp...dịu hiền
Khiến bao quân tử mọi miền đắm say .

                       HTT thứ 5 <29.3.2012-08.03>

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên