Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

LỊCH ĐỒNG HỒ FLASH

1/ĐỒNG HỒ Qua Lạc
<Loại nhúng = "application / x-shockwave-flash" allowscriptaccess = 'không bao giờ' wmode = "transparent" width = "250" height = "250"> </ embed>

2/ĐỒNG HỒ THIÊN NGA
<Loại nhúng = "application / x-shockwave-flash" allowscriptaccess = 'không bao giờ' wmode = "transparent" width = "250" height = "250"> </ embed>

3/ĐỒNG HỒ Ấm Trà, Hòa Cúc
<Loại nhúng = "application / x-shockwave-flash" allowscriptaccess = 'không bao giờ' wmode = "transparent" width = "350" height = "300"> </ embed>

4/ĐỒNG HỒ Tron HOA TIM
<Loại nhúng = "application / x-shockwave-flash" allowscriptaccess = 'không bao giờ' wmode = "transparent" width = "250" height = "250"> </ embed>

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên