Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

ẢNH GHÉP SC-GIA ĐÌNH-BẠN BÈ 15


www.loogix.com. Animated gif

www.loogix.com. Animated gif

CODE ĐÀN NGỰA CHẠY DƯỚI CHÂN TRANG-CHUỘT CHẠY blogspot

1/ĐÀN NGỰA CHẠY:

<div class="content"><a style="position: fixed; bottom:-10px; right:-10px;"><embed src=
"https://sites.google.com/site/dungflash/danngua2.swf" width=
"1300" height="150" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
"transparent" allowscriptaccess="never"></embed></a></div>


2/CHUỘT CHẠY ĐÔI :

<div align="center" style="visibility: visible; z-index: 9;">
<style>
HTML,BODY{cursor: url("http://3.bp.blogspot.com/-mSa0SW-O2tU/Tz4_LGaCGnI/AAAAAAAANmU/Awf6N7bbK9w/s1600/acespades.gif"), auto;}
</style></div>
<style>
A:hover{cursor: url("http://3.bp.blogspot.com/-UobYu44IQC8/Tz4_KcDtI4I/AAAAAAAANmM/madKp1jkZQE/s1600/acehearts.gif"), auto;}
</style>

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên