Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

THẤT NGÔN BÁT CÚ :CHẲNG KHÔN RA

                        
                     TẬP CẬN BÌNH -nguồn trên internet.hình ảnh chỉ có tính minh họa

                                         CHẲNG KHÔN RA !!

                                     Mắt nhìn phì phị ấy lão ta
                                     Trán bóng,mặt trơ lại tới à ?
                                     Duới biển giàn khoan-tàu lượn dọa
                                    Trên Trời chim sắt - máy bay la

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên