Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

video clip :TRÁCH AI VÔ TÌNH
TRÁCH AI VÔ TÌNH !!
Mong người mãi -một tấm lòng
Dù cho cách núi ,ngăn sông ...vẫn chờ.
Bởi mình vẫn mãi ngu ngơ
Cho nên lòng vẫn dại khờ lặng câm.
Ôm trong lòng mốí duyên -thầm

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên