Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

ẢNH CHỤP SONCA-CẢNH TỰ NHIÊN 1

ẢNH CHỤP 10H SÁNG NGÀY 2/9-THỨ 4 ,TẠI QUÊ HƯƠNG NHÂN DỊP VỀ HỘI KHÓA(23/08),GIỖ MẸ(14.07 ÂM LỊCH),SINH NHẬT 1.9 VÀ QUỐC KHÁNH 2.9.2015

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên