Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

MỪNG NOEN :CON XIN NGUYỆN CẦU

                 
                                         
                                      CON XIN NGUYỆN CẦU 
                                   Ngày Chuá hạ giới đến rồi
                         Con xin cầu nguyện : cuộc đời bình yên.
                                   Nhớ ơn Người mãi không quên
                          Chịu ĐINH CÂU RÚT -Con Chiên của Người

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên