Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

LINK TRANG GHÉP ẢNH TRỰC TUYẾN VÀ CODE CHỈNH HÌNH

1/LINK TRANG GHÉP ẢNH TRỰC TUYẾN

http://vi.picjoke.net/effect/1334-Gi%C3%A1ng+sinh+qu%E1%BA%A3+b%C3%B3ng+c%E1%BA%AFt+d%C3%A1n+v%E1%BB%9Bi+5+%E1%BA%A3nh#

2/CODE CHỈNH HÌNH THEO Ý MUỐN :

<img src="link hinh" align="bottom" width="100%" height="300"/>

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên