Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

ẢNH GHÉP BẠN BÈ-1

Linh Vu

Yến Trần

ẢNH GHÉP SONCA - 61-


ẢNH GHÉP SONCA-60-thu bên tôi


ẢNH GHÉP SONCA-59-chùm ảnh VỀ MÙA THU


ẢNH GHÉP SONCA-58-chùm ảnh về MÙA THU


ẢNH GHÉP SONCA-57


Danh sách các website ghép ảnh trực tuyến miễn phí


Link trang chỉnh sửa kích thước ảnh gif:

http://quantrimang.com/
http://ezgif.com/resize/9db88b8ea1.gif
http://quantrimang.com/chinh-sua-anh-gif-dong-ma-khong-can-den-photoshop-105428

*
Danh sách các website ghép ảnh trực tuyến miễn phí

http://www.photofacefun.com/
http://coolphotofx.com
http://picprank.com
http://photo505.com/
http://jpgfun.com/
http://www.funnywow.com/ (đẹp)
http://photomontager.com/ (đẹp)
http://www.funphotobox.com/ (rất đẹp )
http://www.photofunny.net/ (giáng sinh)
http://www.deefunia.com/
http://www.tuxpi.com/
http://funny.pho.to/ (rất đẹp)
http://metacafe.com
http://photofunia.com (đẹp)(tách được ảnh)
http://www.loonapix.com/effector

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên