Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

ẢNH GHÉP BẠN BÈ


BUỒN -LỤC BÁT TỨ TUYỆTBUỒN

Hôm nay mình muốn vào trang
Blog spot mà đang vấn đề *
Không vào được,thật buồn ghê
Giúp bạn làm mới giờ về tay không

SC,23h44 tứ 6 (24.2.2017-28.1 Đinh Dậu
Hoa Thủy Tiên
* blog sonca không vào được..huhu

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên