Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

CODE HIỂN THỊ SỐ NGƯỜI OLINE TREN BLOG VÀ CODE CHO BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

1/ CODE HIỂN THỊ SỐ NGƯỜI OLINE TRÊN BLOG ;

<script id="_waux0z">var _wau = _wau || []; _wau.push(["classic", "zjgr1yda2hvt", "x0z"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="http://widgets.amung.us/classic.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>

Nguồn :http://caocongkien.blogspot.com/2014/08/hien-thi-so-nguoi-ang-online-tren-blog.html

2/ CODE CHO BÌNH LUẬN MỚI NHẤT :


Thủ thuật này cũng khá đơn giản, bạn đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Chọn thêm tiện ích HTML/Javacript (nếu chưa biết cách thêm tiện ích HTMl/Javacript thì mời bạn xem TẠI ĐÂY). Sau đó copy tất cả đoạn code phía dưới dán vào.

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên